Tag Archives: biološki potni list

Doping in biološki potni list

Doping je definiran kot uporaba substanc oz. drugih metod, ki umetno povečajo zmogljivost športnika. V športu je uporaba dopinga prepovedana zaradi potencialno škodljivih vplivov na zdravje in ker je v nasprotju s športno etiko. Pod doping spada vse kar WADA  (World Anti-Doping Agency), MOK (Mednarodni Olimpijski Komite) in NAK (Nacionalne Antidoping Komisije) uvrstijo na svoj seznam prepovedanih substanc.

V preteklosti je odkrivanje dopinga temeljilo na neposrednem dokazovanju prisotnosti dane substance oz. njenih metabolitov v telesu (krvi, urinu). Takšen način preprečevanja dopinga je problematičen zaradi več razlogov. Prvič je potrebno metodo testiranja razviti in potrditi za vsako substanco posebej. Ker je razvoj novih zdravil, ki jih športniki lahko zlorabljajo vedno hitrejši, je takšen zamuden pristop postal nemogoč. Poleg tega so zdravila tudi vse bolj izpopolnjena in vedno težje je razlikovati med telesu lastnimi in telesu tujimi snovmi (v nekaterih primerih celo nemogoče – avtologna krvna infuzija). Potem se nekatere snovi tudi hitro izločijo iz telesa medtem ko so njihovi učinki dolgoročni. Vse to je privedlo do nenapisanega pravila, da metode odkrivanja dopinga za nekaj let zaostajajo za samimi metodami dopinga.

Zaradi vseh omenjenih težav so raziskovalci pozornost preusmerili k posredni detekciji dopinga. Ta temelji na spremljanju vrednosti bioloških markerjev kakršna sta npr. hemoglobin in hematokrit. Nenormalne spremembe teh markerjev so lahko posredni znak za doping. Težava pri temu je ugotavljanje kdaj je sprememba normalna oz. kdaj še spada znotraj dovoljenega intervala variabilnosti in kdaj je sprememba nenormalna in zato znak dopinga. Ta problem reši biološki potni list (v nadaljevanju BPL). Continue reading Doping in biološki potni list

Advertisements