Nagrada za izolacijo virusa HIV

Leta 1995 se je v medijih pojavil oglas za denarno nagrado osebi, ki ji uspe najti eno znanstveno študijo, ki dokazuje izolacijo virusa HIV. Nagrado je ponujala skupina Continuum. Gre za skupino ljudi, ki pravi, da HIV ne povzroča AIDS oz. trdijo celo, da virus HIV sploh ne obstaja. Pravijo, da so delci katere se opisuje kot virus HIV, v resnici neškodljivi in normalno prisotni v zdravem tkivu.

Skupina je zahtevala, da se virus izolira s pomočjo “metode o kateri so temeljito razpravljali leta 1973 na Institutu Pasteur”. Postavili so sedem pogojev, sedem točk, ki morajo biti izpolnjene, da se nagrada lahko podeli. Kasneje se je pojavilo več podobnih nagrad, ki pa so bile vse podobno neumne. Prvi, ki je na izziv odgovoril je bil profesor virologije Robin Weiss. V svojem odgovoru je razložil, zakaj je razpis za nagrado nesmiseln.

The rules for isolation of a retrovirus were thoroughly discussed at the Pasteur Institute, Paris, in 1973, and are the logical minimum requirements for establishing the independent existence of HIV. They are:

1.Culture of putatively infected tissue.

2. Purification of specimens by density gradient ultracentrifugation.

3. Electron micrographs of particles exhibiting the morfological characteristics and dimensions (100-120 nm) of retroviral particles at the sucrose (or percoll) density of 1.16 gm/ml and containing nothing else, not even particles of other morphologies or dimensions.

4. Proof that the particles contain reverse transcriptase.

5. Analysis of the particles’ proteins and RNA and proof that these are unique.

6. Proof that 1-5 are a property only of putatively infected tissues and can not be induced in control cultures. These are identical cultures, that is, tissues obtained from matched, unhealthy subjects and cultured under identical conditions differing only in that they are not putatively infected with a retrovirus.

7. Proof that the particles are infectious, that is when PURE particles are introduced into an uninfected culture or animal, the identical particle is obtained as shown by repeating steps 1-5.

V nasprotju s trditvami skupine, na Institutu Pasteur niso nikoli oblikovali kakšno standardno metodo za izolacijo retrovirusov. Ko so od skupine zahtevali pisen dokaz za to trditev, so te citirali samo dve študiji, ki sta res da govorili o retrovirusih, vendar nobena izmed njiju ni izpolnjevala zahtevanih sedem točk. Ironično je, da so bili ravno avtorji teh dveh študij med tistimi, ki so leta 1983 prvi opisali izolacijo virusa HIV.

Poleg tega se je v razpisu za nagrado zahtevalo, da vseh sedem pogojev izolacije izpolnjuje ena sama študija. To je popolnoma nerazumljivo, saj so določeni pogoji kot je npr. izolacija virusnih proteinov in RNA molekul (5. točka) izjemno zahtevne naloge, ki same po sebi zahtevajo lastno študijo. Nekaj izmed zahtevanih sedmih pogojev bi se tako lahko zadovoljilo z več posameznimi študijami, nikakor pa z eno samo.

Če si konkretno pogledamo nekaj izmed teh sedmih pogojev. Pod drugo točko piše, da bi moral biti virus izoliran s postopkom imenovanim ultracentrifugiranje, pri katerem se delci med seboj ločijo glede na gostotni gradient. Izolacija s to metodo sama po sebi ni problem. Problem je, da virus HIV pri obdelavi s to metodo izgubi večino svoje infektivnosti. Ta drugi pogoj se torej izključuje s sedmim, kjer se zahteva, da se z izoliranim virusom okuži zdravo žival oz. celično kulturo.

Tretja točka zahteva sliko narejeno z elektronskim mikroskopom, na kateri je samo virus HIV in čisto nič drugega (“pure isolates of HIV”). Elektronsko mikroskopskih slik HIV-a je veliko. Vendar na nobeni ni sam. To bi bilo mogoče izpolniti pri bakterijah, ki se lahko razmnožujejo same. Nasprotno so virusi paraziti, ki za svoje razmnoževanje potrebujejo gostiteljsko celico. Praktično nemogoče je odstraniti čisto vse komponente celice tako, da bi bil prisoten samo virus in čisto nič drugega. Poleg tega popolna čistost pri dokazovanju prisotnosti virusa ni potebna. Važno je samo, da je mogoče virus jasno razločiti.

Drugi pogoj povezan z čistostjo sem omenil že prej. Sedma točka zahteva, da se z “PURE particles” okuži zdrave celice. Popolnoma čisto obliko virusa je nemogoče izolirati, za to je ta korak neizvedljiv. Prav tako, kot že prej omenjeno, centrifugiranje, ki ga zahteva druga točka, zmanjša sposobnost razmnoževanja virusa.

Ta “nagrada” je torej čista neumnost. Prvič, metode, ki bi se jih moralo uporabiti pri tem “dokazovanju” so stare 35 let in danes že popolnoma zastarele. Drugič, dokaz za obstoj virusa ni povezan z izpolnitvijo teh sedmih točk. Tretjič, teh sedem pogojev ne more izpolniti noben virus, ne samo HIV.

VEČ: Debunking denialist myths

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s