PubMed

PubMed je iskalni sistem, ki ga nudi US NLM (United States National Library of Medicine) in zagotavlja dostop do skoraj 20 milijonov citatov povzetkov in tudi celotnih študij iz zbirke MEDLINE, OLDMEDLINE in drugih zbirk s povezavami na elektronske revije sodelujočih založnikov. Za najnovejši podatek števila zapisov v iskalnik enostavno vpišite “1800:2100[dp]” (20. julij 2010 – 19,983,615 zapisov).

MEDLINE je najpomembnejša bibliografska zbirka. Obsega področja medicine, zdravstvenega varstva, zobozdravstva, veterine in predkliničnih znanosti. Zbirka indeksira 5.200 revij iz ZDA in 80 iz drugih držav sveta. Obsega 18,195,369 zapisov (20. julij 2010) od leta 1950 dalje.

Veliko zapisov v Pubmedu ima zraven povzetka pripeto povezavo do celotne študije, ki je prosto dostopna. To je posledica tega, da je konec leta 2007 takratni ameriški predsednik podpisal zakon (Consolidated Appropriations Act of 2007), zaradi katerega morajo biti vse študije financirane s strani NIH (National Institutes of Health) v celoti prosto dostopne v elektronski obliki.

Natančno preiskovanje zbirke omogoča hierarhično urejen tezaver MeSH (Medical Subject Headings), za optimalno uporabo katerega je potrebno razumevanje sistema MeSH. Od leta 2009, ko je bila podoba PubMeda prenovljena, se spodbuja uporaba quick search metode, ki spominja na delovanje Googla in v večini primerov daje zadovoljive rezultate.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s