Umrl pozabljen oče genske kode

Vsak, ki je kadarkoli slišal za DNA, je slišal tudi za Jamesa Watsona in Francisa Cricka. Leta 1953 sta v reviji Nature objavila članek, v katerem sta zgradbo molekule deoksiribonukleinske kisline opisala kot dvojno vijačnico. Za to odkritje sta leta 1962 prejela Nobelovo nagrado za medicino in fiziologijo (o tem, kdo bi si to nagrado res zaslužil se da debatirati).

Malokdo pa je slišal za Marshalla Warrena Nirenberga. Leta 1968 je, skupaj z Robert W. Holleyjem in Har Gobind Khoranom, prejel Nobelovo nagrado za dešifriranje genske kode. Genska koda se nanaša na pravila, po katerih se informacija zapisana v DNA molekulah, v celicah prevaja v proteine.

Zaporedje aminokislin v proteinu je odvisno od zaporedja nukleotidov v ustreznem genu. Vsaka aminokislina je kodirana z zaporedjem treh nukleotidov. Te imajo lahko vezane štiri različne dušikove baze – adenin, timin, citozin in gvanin. Vprašanje je, kateri tri nukleotidi kodirajo katero aminokislino.

Na to je odgovoril Nirenberg. Leta 1961 je pri eksperimentiranju z RNA (kjer je timin zamenjan z uracilom) odkril zapis za fenilalanin – UUU. Do leta 1966 je, s pomembno pomočjo Holleyja in Khorana, razbil kodo za vseh 64 različnih kombinacij trinukleotidov. To odkritje je postavilo osnovo za vse nadaljnje delo na področju manipulacije proteinov. Vendar je Nirenberg nekako postal pozabljen oče genske kode. Zakaj?

Sam je rekel: “I’m shy, retiring. I like to work, and I’ve never gone out of my way to try to publicize myself. Crick told me I was stupid because I never was after the limelight.”

Po odkritju genske kode se je Nirenberg zaposlil z drugimi raziskavami in objavil več člankov na področju neurobiologije. Umrl je 15. januarja 2010 na svojem domu, star 82 let.

Več o njemu si lahko preberete v članku The Forgotten Code Cracker, ki je bil objavljen leta 2007 v Scientific American.

Tabela prikazuje kateri trije nukleotidi na mRNA kodirajo določeno aminokislino.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s